Air Products and Chemicals, Inc.
World Wide Web Site

A honlap felhasználási feltételei
Adatvédelem és biztonság

A honlap használata a felhasználási feltételek és korlátozások elfogadásának minősül.

A HONLAP HASZNÁLATI FELTÉTELEI Korlátozott engedély az oldal használatára.

Tekintettel a feltételekre és korlátozásokra, az Air Products and Chemicals, Inc. („Air Products”) és leányvállalatai, vegyes vállalatai és üzleti partnerei („Leányvállalatok”) a honlap minden felhasználója számára nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott hozzáférési jogot biztosítanak, lehetővé teszik a honlap és a honlapon fellelhető információk használatát és megjelenítését. A felhasználók nem zavarhatják meg a honlap működését semmilyen módon. Ezen használati feltételek és korlátozások tekintetében a honlappal együtt használt más kommunikációs médiumok, (beleértve a telefont, és a videoeszközöket) a honlap részének tekintendők, és az ilyen kommunikációs média által megosztott információ ezen a honlapon keresztül közölt információnak tekintendő. Ez a honlap – a készítők szándéka szerint – tizennyolc éven felüli természetes személyek általi használatra készült. Tizennyolc év alatti személyek nem jogosultak az oldal használatára.

Magunkról.

Az Air Products a saját maga,leányvállalatai, ügynökei és viszonteladói valamint a leányvállalatainak, ügynökeinek és viszonteladóinak az ügyfelei számára üzemelteti ezt a honlapot. A fent említett felhasználók a honlapot termékek rendelésére, valamint egyéb információs célokra használhatják. A honlapot az Air Products elsődlegesen általános termékinformációk, valamint webes erőforrások megosztása céljával hozta létre. Amennyiben kifejezetten másképp nem történik rendelkezés, a honlapnak nem célja új (vagy további) szerződéses, ügynöki vagy más jogi viszony létesítése az Air Products és ilyen felhasználók, illetve más fél között. A honlapon keresztül nem jön létre ügynöki, foglalkoztatási vagy franchise jogviszony az Air Products céggel.

Az információk természete.

A honlapon található információk és funkciók kényelmi célokat szolgálnak, bizonyos esetekben külső forrás által készültek. A honlap azzal a feltételezéssel készült, hogy – a honlapon található információk alkalmasságát illetően, azok felhasználását megelőzően – Ön hozza meg a saját döntését, és hogy Ön rendelkezik a megfelelő képesítéssel vagy tapasztalattal ahhoz, hogy az információkat helyesen tudja értelmezni és felhasználni. A honlapon található egyetlen információ sem számít szándékolt jogi vagy adózási tanácsnak; szükség esetén kompetens jogi vagy adóügyi tanácsadóval kell konzultálni. Bár a honlapra való felkerüléssel kapcsolatosan minden információt igyekeztünk a legpontosabban megadni , nem áll módunkban garanciát vállalni azok teljességéért és pontosságáért, és nem garantáljuk azt sem, hogy frissítésüket elvégezzük. Nem állítjuk egyértelműen, hogy a honlapon megtalálható információk megfelelőek, illetve hogy azok minden országban hozzáférhetőek, illetve azt sem állítjuk, hogy tilos az információhoz való hozzáférés az olyan helyekről, ahol a honlap tartalma illegális. Az Ön helyi Air Products kapcsolattartója segítséget fog nyújtani Önnek a termékek és szolgáltatások rendelkezésre állására vonatkozólag. Az előretekintő nyilatkozatok jellege az Air Products éves jelentésében és a kapcsolódó pénzügyi dokumentációban kerül meghatározásra. Előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztathatjuk a honlap tartalmát saját belátásunk szerint, illetve módosíthatjuk ezeket a feltételeket és korlátozásokat, vagy megszüntethetjük a honlapot vagy annak bármely részét. A honlap ismételt – egy későbbi időpontban történő – használata minden korábban átvizsgált feltételbe és korlátozásba való beleegyezésnek tekintendő.

Termékbiztonsági információk.

Az Air Products és leányvállalatai biztonságtechnikai adatlapot (MSDS) alkalmaznak minden saját vegyi termékre vonatkozóan. Kérjük, hogy – az Ön alkalmazottai és ügyfelei védelmének növelése érdekében – a vonatkozó adatlapokat töltse le a termék használatba vétele előtt, így megismerheti az adatlapok leírásaiban szereplő minden ismert egészségügyi és biztonsági veszélyt. Az Air Products és leányvállalatai törekednek arra, hogy a biztonság elsődleges fontosságú szempont legyen, .ezért bármilyen a termékekkel kapcsolatos biztonsági kérdés esetén lépjen velünk kapcsolatba. A honlap egyes részei internetes biztonsági képzés, a folyamattal kapcsolatos képzés vagy tanácsadás céljából készültek. Az ilyen képzés vagy tanácsadás minden esetben, kizárólag a számunkra biztosított információn alapul, képzésünk vagy tanácsadásadásunk hatásköre a válaszunkban megadott lefedési és korlátozási feltételezések hatásköre.

Alkalmazott jog.

Ezen honlap használati feltételeivel és/vagy a honlap használatával kapcsolatos bármilyen tevékenységet a Commonwealth of Pennsylvania, United States of America törvényei szabályozzák függetlenül az illetékes bíróság kiválasztásától, illetve a jogi rendelkezések közötti konfliktusoktól.

Igazságszolgáltatási problémák.

Ezen honlap rendelkezésre állása, valamint a honlapon keresztüli információkérés és a termékrendelés lehetősége nem minősül értékesítési ajánlatnak, csábításnak vagy üzleti felhívásnak azokban az országokban, illetve joghatósági területeken, ahol a törvény nem engedi meg számunkra mindezeket, illetve ahol már nem folytatunk üzleti tevékenységet. Sem e honlap megléte, sem a rajta keresztül elérhető tartalom nem tekintendő új vagy ismételt joghatósági vagy adóügyi kapcsolatnak az Air Products vagy bármely leányvállalata és bármely ország vagy joghatóság között, ahol az Air Products vagy az adott leányvállalat már nem folytat üzleti tevékenységet. A honlap működéséhez és tartalmához való hozzáférés vonatkozásában az Ön felelősségi köre az Önre vonatkozó minden helyi jogszabálynak való megfelelésre terjed ki. Ön elfogadja, hogy a honlap feltételeivel és/vagy a honlap Ön általi használatával kapcsolatos vitás ügyek a Commonwealth of Pennsylvania területén található bíróság igazságszolgáltatása jogkörébe tartoznak.

Internetes termékrendelés.

A termékek vagy szolgáltatások vételére vagy eladására vonatkozóan jelen honlap tartalmából semmi nem tekintendő az Air Products vagy bármely leányvállalata ajánlatának,. A honlap használata során nem jön létre a termékek vagy szolgáltatások adásvételére vonatkozó megállapodás mindaddig, amíg a rendelés leadása, illetve annak az Air Products vagy valamelyik leányvállalata általi elfogadása meg nem történik az egyedi megrendelési információban leírtak alapján, ami a termék vagy szolgáltatás internetes leírásánál található. Amint a megállapodás létrejött, a megállapodás feltételei - ügylettől függően - az Air Products cégnek vagy annak leányvállalatának az adásvételre érvényes feltételei lesznek, amint az a rendelés idején online megküldésre kerül. Minden termékkérés vagy rendelés esetén a hatályos jog van érvényben, ideértve – megfelelő esetekben – az exportot és importot szabályzó rendelkezéseket, valamint – ha van ilyen – bojkott miatti korlátozásokat, melyeket a termékkérés vagy rendelés felett rendelkező joghatósági irányító szervek rendelnek el. Az Air Products ( a saját és leányvállalatai nevében) előzetesen minősített vásárlói számára biztosítja az APDirect® vevőszolgálati portált . Az „Eladó” az egyes tranzakciókban a rendelés elfogadásakor kerül beazonosításra. Azon termékek esetében, amelyeknek az ára a megrendeléskor nem ismert, a Vevőnek jogában áll visszamondani a rendelést az Eladó lemondási nyilatkozat irányelve alapján, miután a Vevő értesült az eladási árról és az Eladó kilétéről.

Hivatkozások.

Az Ön kényelme érdekében a honlap hivatkozásokat tartalmaz más –,az Air Products céghez vagy leányvállalataihoz nem kapcsolódó – honlapokhoz. Ha ezeket a hivatkozásokat használja, akkor kilép a honlapból. Nem vállalunk semmilyen felelősséget az ilyen hivatkozott honlapok adatvédelmi, biztonsági gyakorlatáért, sem a honlap tartalmáért. A más honlapokra történő hivatkozás nem jelenti azt, hogy az Air Products támogat vagy elismer bármilyen, a hivatkozott oldalon található információt, illetve a honlapon árult bármilyen terméket vagy szolgáltatást, és nem is kezeskedik ezekért. Az Air Products és leányvállalatai nem felelősek semmilyen, ezen információk, termékek vagy szolgáltatások használata miatt bekövetkező kárért. Semmilyen szavatosságot nem vállalunk a jelen honlaphoz kapcsolódó, de más felek által tett hivatkozásokért, amelyek nem a legfrissebb információra vonatkozó aktív hivatkozások.

Sütik.

A „süti” apró információ, amelyet az Ön böngészője eltárol a merevlemezen, illetve – átmenetileg – a számítógépe memóriájában. A sütik hasznosak lehetnek az Ön számára, mivel támogatják a honlapon való gyors navigálást azáltal, hogy rögzítik az adott honlapon tett legutóbbi látogatásának adatait, így például a felhasználónevet, regisztrációs adatokat és a megtekintett oldalakat. Amellett, hogy eltárolják a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, a sütik nyomon követik az e-mail címeket, valamint azt is, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra, hová lépett tovább, és hogyan mozgott a weblapon belül. Ezenkívül érdeklődésre számot tartó áruk vagy szolgáltatások hirdetését helyezik el, és becslést adnak arról, hogy hányan keresik fel a weboldalt. A honlap egyes weboldalai azért használnak sütiket, hogy későbbi látogatások alkalmával az Ön igényeinek jobban megfelelő szolgáltatást nyújthassunk, és hogy érdekes termékeket és szolgáltatásokat ajánlhassunk az Ön figyelmébe. Beállítható az, hogy a böngésző értesítést küldjön-e, amikor sütit fogad, így Ön eldöntheti, hogy fogadja-e a sütit vagy nem.

ADATVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG
Az Önnel kapcsolatos információk adatvédelme és biztonsága fontos számunkra. Gondoskodunk annak biztosításáról, hogy az Ön által létrehozott és hozzánk ezen a honlapon keresztül beküldött adatprofilokat, valamint azokat az információkat, amelyeket az oldalon tett látogatásairól gyűjtünk, cégünk, leányvállalataink és üzleti partnereink arra használják fel, hogy elérjék vállalati célkitűzésünket, vagyis hogy kiszolgáljuk Önt, mint ügyfelet. Ide tartozik a termékrendelések teljesítése, és értesítések küldése Önnek az olyan termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyekről úgy véljük, hogy érdekesek lehetnek az Ön számára.

A HONLAP TARTALMA – JOGI NYILATKOZAT.

A HONLAPON TALÁLHATÓ ANYAGOKAT (IDEÉRTVE AZ ÖSSZES ÁBRÁT) ÉS A HONLAP ÁLTAL HOZZÁFÉRHETŐ ANYAGOKAT „AHOGY VAN” JELLEGGEL BIZTOSÍTJUK. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN BIZTOSÍTÉKOT VAGY GARANCIÁT A JELEN WEBOLDALLAL VAGY ANNAK TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN. A HONLAPON TALÁLHATÓ ADATOK TEKINTETÉBEN AZ AIR PRODUCTS, LEÁNYVÁLLALATAI, ÉS ALVÁLLALKOZÓI, A LEGTELJESEBB – A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT – MÉRTÉKBEN ELHÁRÍTANAK MINDEN GARANCIÁT, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT MÓDON. IDE TARTOZIK, DE NEM KIZÁRÓLAG, MINDEN – AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ADOTT CÉLRA, CÍMRE, VAGY MEG NEM SÉRTÉSRE VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIA . AZ AIR PRODUCTS, LEÁNYVÁLLALATAI, ÉS ALVÁLLALKOZÓI SEMMINEMŰ SZAVATOSSÁGOT ÉS GARANCIÁT NEM VÁLLALNAK A HONLAPON TALÁLHATÓ ANYAGOK HASZNÁLATA VAGY A HASZNÁLAT EREDMÉNYE VONATKOZÁSÁBAN, ILLETVE AZOK HITELESSÉGÉT, PONTOSSÁGÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT VAGY EGYEBET ILLETŐEN. A HONLAPON TALÁLHATÓ ANYAGOK TARTALMAZHATNAK MŰSZAKI PONTATLANSÁGOKAT VAGY GÉPELÉSI HIBÁKAT. AZ HONLAPON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK PONTATLANNÁ (IDEJÉT MÚLTTÁ) VÁLHATTAK OLYAN FEJLESZTÉSEK EREDMÉNYEKÉPPEN, MELYEK AZ ADOTT ADATOK HONLAPRA VALÓ FELKERÜLÉSÜK UTÁN TÖRTÉNTEK. AZ AIR PRODUCTS, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ALVÁLLALKOZÓI SEMMINEMŰ KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLALNAK AZ ILYEN INFORMÁCIÓK AKTUÁLIS ÁLLAPOTBAN TARTÁSÁÉRT. EZEN HONLAP BIZONYOS HIVATKOZÁSAI ELJUTTATHATJÁK ÖNT A VILÁGHÁLÓ MÁS HONLAPJAIRA. MIVEL AZ AIR PRODUCTS, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ALVÁLLALKOZÓI EZEN AZ OLDALON KERESZTÜL NEM RENDELKEZNEK ELLENŐRZÉSI JOGGAL, SEM HARMADIK FÉL HIVATKOZÁSÁNAK, SEM HARMADIK FÉL HONLAPJÁRA VALÓ HIVATKOZÁSNAK A HASZNÁLATÁRA VAGY JELLEGÉRE VONATKOZÓAN, AZ AIR PRODUCTS, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ALVÁLLALKOZÓI NEM FELELNEK SEMMINEMŰ HIVATKOZOTT HONLAP TARTALMÁÉRT, VAGY AZON OLDALAKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSÉRT VAGY AZOK FRISSÍTÉSÉRT. AZ AIR PRODUCTS, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ALVÁLLALKOZÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET BÁRMELY HIVATKOZOTT HONLAPRÓL ÉRKEZŐ INTERNETES TELEVÍZIÓADÁSÉRT (WEBCASTING) VAGY AZ ÁTVITEL BÁRMELY MÁS FORMÁJÁÉRT. AZ AIR PRODUCTS EZEKET A HIVATKOZÁSOKAT CSUPÁN AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN BIZTOSÍTJA, ÉS A HIVATKOZÁS MEGLÉTE NEM JELENTI AZT, HOGY AZT AZ AIR PRODUCTS AJÁNLJA AZT, VAGY HOGY A HIVATKOZOTT OLDALT JÓVÁHAGYJA. AZ AIR PRODUCTS, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ALVÁLLALKOZÓI SEMMINEMŰ SZAVATOSSÁGOT ÉS GARANCIÁT NEM VÁLLALNAK, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT MÓDON, AZ ILYEN HIVATKOZÁSOKÉRT VAGY HIVATKOZOTT OLDALAKÉRT, NEM VÁLLALNAK GARANCIÁT AZ ILYEN HIVATKOZÁSOK VAGY HIVATKOZOTT OLDALAK BÁRMILYEN CÉLBÓL VALÓ FELKERESÉSÉNEK CÉLZOTT EREDMÉNYÉÉRT, IDEÉRTVE BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGVÉTELÉT.

A HONLAP MŰKÖDÉSE – JOGI NYILATKOZAT.

AZ AIR PRODUCTS TÖREKSZIK A HONLAP FENNTARTÁSÁRA ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE, DE NEM FELEL, NEM IS FELELHET, BÁRMILYEN, AZ OLDALON VAGY ANNAK MŰKÖDÉSÉBEN MEGLÉVŐ HIBÁNAK AZ EREDMÉNYÉÉRT. AZ OLDAL MŰKÖDÉSÉT ILLETŐEN AZ AIR PRODUCTS, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ALVÁLLALKOZÓI, NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN GARANCIÁT, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT MÓDON, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, MINDEN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, VALAMINT EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT. AZ AIR PRODUCTS, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ALVÁLLALKOZÓI NEM GARANTÁLJÁK, HOGY: (I) AZ OLDAL MŰKÖDÉSE ELEGET TESZ AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK; (II) AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEGSZAKÍTÁSMENTES, IDŐSZERŰ, BIZTONSÁGOS, VÍRUSMENTES, ILLETVE MÁS KÁROSÍTÓ ELEMTŐL MENTES VAGY HIBAMENTES LESZ; (III) AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL NYERHETŐ EREDMÉNY PONTOS VAGY MEGBÍZHATÓ LESZ; VAGY (IV) A HIBÁKAT KIJAVÍTJÁK. ÖN (NEM PEDIG AZ AIR PRODUCTS, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ALVÁLLALKOZÓI) VÁLLALJA A TELJES KÖLTSÉGET A JAVÍTÁSÉRT, AMELY SZÜKSÉGESSÉ VÁLHAT A SZÁMÍTÓGÉPES BERENDEZÉSÉNÉL ÉS SZOFTVEREINÉL, AZ OLDAL LÁTOGATÁSA EREDMÉNYEKÉNT JELENTKEZŐ VÍRUSOK, HIBÁK VAGY MÁS PROBLÉMÁK MIATT.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.

AZ AIR PRODUCTS, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ALVÁLLALKOZÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉRT, BELEÉRTVE MINDEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, SPECIÁLIS, VÉLETLENSZERŰ VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRT, AMELY A HONLAP VAGY AZ OLDALON TALÁLHATÓ ANYAGOK HASZNÁLATÁBÓL, A HASZNÁLAT MEG NEM VALÓSULÁSÁBÓL, AKÁR A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGBŐL FIGYELMETLENSÉGBŐL VAGY MÁS OLYAN KÁROS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZHAT, AMELY A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL VAGY MŰKÖDÉSÉBŐL VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAN, VAGY A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKBÓL ERED. AZ AIR PRODUCTS ÉS LEÁNYVÁLLALATAI NEM FELELŐSEK MÉG AKKOR SEM, HA AZ AIR PRODUCTS VAGY LEÁNYVÁLLALATA, ILLETVE AZ AIR PRODUCTS VAGY VALAMELYIK LEÁNYVÁLLALATÁNAK KÉPVISELŐJE TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGÉRŐL. EBBE BELEÉRTENDŐ, DE NEM KIZÁRÓLAG, A HIBÁK, MULASZTÁS, MEGSZAKADÁS, TÖNKREMENETEL, MŰKÖDÉSI HIBA, HARDVER- VAGY SZOFTVERHIBA, MŰKÖDÉSI VAGY ÁTVITELI KÉSEDELEM, VONALHIBA , SZÁMÍTÓGÉPVÍRUS VAGY MÁS KÁROKOZÓ ELEM, AZ OLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓ HASZNÁLATA, A HONLAP ALKALMAZÁSAIT KISZOLGÁLÓ ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA, ILLETVE VIS MAIOR ESEMÉNYEK OKOZTA KÁROK VAGY SÉRÜLÉSEK.

A HONLAP SZERINTI JOGI NYILATKOZATOK KORLÁTOZÁSAI ÉS FELELŐSSÉG.

A HATÁLYOS JOG NEM FELTÉTLENÜL ENGEDI MEG A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VALÓ BIZONYOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, VAGY A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT. ENNEK MEGFELELŐEN A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK KÖZÜL NÉMELYIK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE. AZONBAN SEMMILYEN ESEMÉNY HATÁSÁRA NEM HALADJA MEG AZ AIR PRODUCTS, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ALVÁLLALKOZÓI TELJES FELELŐSSÉGÉNEK MÉRTÉKE AZ ÖN ÁLTAL A HONLAPHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRT KIFIZETETT ÖSSZEGET, A KÁROKÉRT, VESZTESÉGEKÉRT ÉS AZ OLYAN TEVÉKENYSÉGEK KÖVETKEZMÉNYEIÉRT, LEGYEN AZ AKÁR A SZERZŐDÉSES, AZON KÍVÜLI (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, A GONDATLANSÁGOT) VAGY MÁS MÓDOZATÚ.

Információk összegzése.

A United States Securities and Exchange Commission részére benyújtott dokumentumok leírása, a gyakorlatok és irányelvek alkalmazására való hivatkozások vagy egyéb információk lehetnek kivonatosak vagy összegzőek, és előfordulhat, hogy nem teljesek, véglegesek vagy aktuálisak. A megadott dokumentumokra vonatkozó összes hivatkozás csak a teljes dokumentációra való hivatkozás által tekintendő teljesnek.

Felhasználói információk.

Az Air Products vagy leányvállalatai számára ezen a honlapon keresztül elküldött információ vagy anyag nem minősül bizalmasnak vagy saját tulajdonúnak (kivéve a személyes adatokat, melyekről az adatvédelmi nyilatkozatunk rendelkezik), kivéve, ha ennek értelmében külön írásos titoktartási megállapodás kerül megküldésre, amelyet mindkét fél megfelelően hajt végre. Ha az Air Products cégnek vagy leányvállalatainak szerzői jogvédelem alatt álló, bizalmas vagy saját tulajdonú információkat küldenek titoktartási megállapodás nélkül, akkor Ön (i) beleegyezik az ilyen információk tulajdonjogának – beleértve a benne levő szerzői jogot is – a viszonzás nélküli átadásába az Air Products cég részére; (ii) automatikusan korlátlan és visszavonhatatlan jogot biztosított az Air Products cégnek, külön megállapodás és viszonzás nélkül, az ilyen információk használatára, reprodukálására, megjelenítésére, előadására, módosítására, átvitelére és megosztására, valamint (iii) beleegyezik, hogy az ilyen információkat, beleértve ötleteket, elgondolásokat, szakértelmet vagy technikákat az Air Products és leányvállalatai bármilyen célra szabadon felhasználják.

Export korlátozások.

A honlapot az Air Products tartja fenn és az egyesült államokbeli irodáiból működteti. Nem képviseljük azt az álláspontot, hogy a honlapon megtalálható információ vagy egyéb anyag megfelelő, illetve hogy más helyeken is hozzáférhető és használható, illetve hogy tilos a hozzáférés más olyan országokban, ahol e honlap tartalma illegális. Aki az információhoz vagy a honlaphoz való hozzáférést más helyekről megkísérli, az azt saját felelősségére teszi, és felelős a hatályos helyi jogszabályok betartásáért. Nem exportálhatja, és nem exportálhatja újra az alább megadott információkat vagy termékeket, kivéve, ha azok teljes mértékben megfelelnek minden egyesült államokbeli jogszabálynak és előírásnak. Különösen nem exportálhatja, és nem exportálhatja újra az információkat vagy termékeket azokba az országokba (vagy azon országok lakosai vagy polgárai részére), amelyekkel szemben az Egyesült Államok áruszállítási tilalmat rendelt el, illetve azoknak, akik szerepelnek az U.S. Treasury Department által megadott különleges állampolgárok listájában vagy az U.S. Commerce Department által vezetett elutasított rendelések között. Ezenfelül Ön a felelős az Ön országában hatályos helyi jogszabályok betartásáért, amely befolyásolhatja az importjogát, exportjogát vagy az információ vagy a termékek felhasználási jogát.

Faliújság.

A honlap tartalmazhat chat-szobát vagy faliújságot, a honlap felhasználóinak, az Air Products és leányvállalatainak kényelme érdekében. Az Air Products nem ellenőrzi az ezekre a médiákra felkerülő anyagokat vagy információkat. A felhasználók: (i) nem zavarhatják a honlap ezen médiáinak más használóit; (ii) nem helyezhetnek el törvénybe ütköző, obszcén, fenyegető, rágalmazó, gyalázkodó, felháborító, lázító, pornográf, szentségtörő vagy trágár anyagot, vagy olyan anyagot, amely alapot ad vagy bátorít bűncselekménynek minősülő magatartásra, polgári jogi kötelezettséget okoz, vagy megsért bármilyen módon bármilyen törvényt; (iii) nem helyezhetnek el szerzői jogot, védjegyet vagy hasonló tulajdonjogot megsértő anyagot; (iv) nem sérthetik mások személyiségi vagy szabad véleménynyilvánítási jogát; (v) nem helyezhetnek el vírust vagy más, kárt okozó elemet tartalmazó anyagot; vagy (vi) nem helyezhetnek el anyagot reklámozási vagy hirdetési célzattal. Az Air Products esetenként ellenőrizheti a faliújságon vagy a chat-szobákban lebonyolított beszélgetéseket, levélváltásokat vagy anyagelhelyezéseket. Azonban az Air Products nem kötelezhető ennek a megtételére, és nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen beszélgetések, levélváltások vagy anyagelhelyezések következtében,előforduló semmilyen hibáért, rágalmazásért, fenyegetésért, rágalomért, mulasztásért, hazugságért, obszcenitásért, pornográfiáért, szentségtörésért, veszélyért vagy pontatlanságért. Az Air Products fenntartja magának a jogot olyan információk megosztására: (x) melyeket jogi vagy kormányzati előírás követel meg; (y) amelyek bűnüldöző hatóságokkal való együttműködés keretében, illetve bírósági végzéshez szükségesek; vagy (z) ha jóhiszeműen feltételezhető, hogy a közlés az Air Products és leányvállalatai, az alkalmazottaik, részvényeseik vagy ügyfeleik vagy a nyilvánosság jogainak, tulajdonának és személyes biztonságának védelme érdekében indokoltan szükségszerű. Az Air Products fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint eltávolítson minden olyan anyagot (illetve megtagadja ezen anyagok elhelyezését), amelyet az Air Products kifogásolhatónak tart,. Az Air Products teljes jogkörrel eljárást kezdeményezhet a honlapot nem rendeltetésszerűen használók ellen.

Tulajdonjogra vonatkozó információk.

Az Air Products a honlapon található minden anyagot illetően rendelkezik a szerzői joggal, illetve érvényes joggal rendelkezik harmadik féltől az anyagnak a honlapon való használatára. Az Air Products és leányvállalatainak védjegyei és márkanevei jogi védelem alatt állnak különböző joghatósági területeken, és különféle országokban vannak bejegyezve, ahol a bejegyzést a jog előírja, illetve kívánatosnak tartja. A honlap egyetlen részének a másolása, reprodukálása, viszontpublikálása, feltöltése, kifüggesztése, átvitele vagy terjesztése sem engedélyezett semmilyen módon, azzal a kivétellel, hogy az anyag egyetlen példányát letöltheti egyetlen számítógépre, az Ön saját, kizárólag nem kereskedelmi célú felhasználására, feltéve, hogy nem sérti meg az anyag kizárólagos szerzői jogát, védjegyét, illetve tulajdonosi nyilatkozatát. Az anyagoknak bármilyen módosítása, vagy azok más célra való felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, valamint sérti az Air Products és leányvállalatainak egyéb tulajdonjogait. Tilos az ilyen anyag bármely más honlapon vagy számítógépes hálózaton való felhasználása az Air Products és leányvállalatainak, (amelyik alkalmazandó), előzetes írásos beleegyezése nélkül. Nem kap engedélyt az információinkra vonatkozó hivatkozás elhelyezésére az a honlap, amely olyan formában jelenteti meg az információinkat, hogy nem nekünk tulajdonítja azokat. Szigorúan tilos a honlapon található védjegyek, szolgáltatási védjegyek és márkanevek az itteni feltételekben és korlátozásokban engedélyezettektől, illetve az Air Products vagy leányvállalatai által írásban engedélyezettől eltérő használata. Ezen a honlapon a védjegyeink, márkaneveink, szerzői jogaink, szabadalmaink vagy más tulajdoni jogaink vagy információink, bármely tulajdoni vagy bármi egyéb jog átruházása az információk közlésének nem szándéka, és nem szándéka a szabadalmi vagy más, mások tulajdonában levő szellemi tulajdoni jogok megsértése sem. Más oldalakra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy az Air Products vagy a hivatkozott oldal bármilyen törvényes engedéllyel rendelkezik a másik fél védjegyét, márkanevét, logóját vagy szerzői jogait illetően.

Digitális aláírások; elektronikus aláírások; közlések.

A honlap nem fogad elektronikus eszközök által küldött közléseket. A digitális vagy elektronikus hang- vagy videoanyagok, tevékenységek vagy aláírások - melyek megvalósítása a honlapon keresztül történik - nem kötelezik semmire sem az Air Products céget vagy leányvállalatait, csak ha erről (i) előzetes írásos megállapodás történt hivatalosan meghatalmazott tisztviselőink vagy kinevezett képviselőik részéről, vagy (ii) honlapunk bizonyos részére vonatkozóan, az ilyen rész külön módon fogadja az elektronikus szerződéseket, mely esetben az ilyen elektronikus tevékenység kötelez bennünket és Önt, mint felhasználót a megadott feltételek szerint. Ha a honlapon az „Elküldöm” vagy „Egyetértek” vagy „Elfogadom” gombokra kattint, az kötelező érvényű elektronikus elfogadásnak minősül, amelynek a szerződéses rendelkezései az interneten rendelkezésre álló feltételek. Hasonlóan, ezen oldal használata kötelezően azt jelenti, hogy a felhasználó elfogadja ezeket a feltételeket és korlátozásokat, valamint kötelező érvényű, a honlapon ilyen alapon történő információközlésre kötött megállapodásunk alapján.

ADATVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Az Ön információjának adatvédelme és biztonsága fontos számunkra. Gondot fordítunk annak biztosítására, hogy az Ön által létrehozott– és hozzánk ezen a honlapon keresztül beküldött – adatprofilokat vállalatunk, leányvállalataink és üzleti partnereink felhasználják, teljesítve ezzel belső célkitűzésünket, hogy Önt mint ügyfelet kiszolgáljuk. Ide tartozik a termékrendelések teljesítése, és az, hogy értesítjük Önt – mint leendő ügyfelünket – termékeinkről és szolgáltatásainkról, melyekről úgy véljük, hogy érdekesek lehetnek az Ön számára. Ipari szabványos biztonsági intézkedéseket alkalmazunk ezen profilok védelmére, valamint a honlapunkon keresztül online leadott rendelései teljesítésének és biztonságának a biztosítására. Honlapunk biztonsági intézkedéseinek célja az információ elveszésének, hibás felhasználásának vagy megváltoztatásának a kézben tartása. Nem biztos, hogy ezen intézkedések minden esetben teljes mértékben megvédik az információt, ezért Önnek nagy gondossággal kell eljárnia az oldal használatakor. Hacsak erről a jog másképp nem rendelkezik, vállalatunk nem adja ki más felek számára az Ön – részünkre beküldött – online profilját, kizárólag csak leányvállalatainknak és üzleti partnereinknek. Nem árusítjuk és nem népszerűsítjük az Ön online profilját, vagy más anyagot vagy más, Ön által online beküldött információt, amely az Ön személyazonosságára jellemző, csak ha: (i) korábban Öntől erre engedélyt kapunk; (ii) értesítjük Önt, mielőtt az Ön online profiljának, anyagainak vagy más olyan információnak, hogy ezek publikálhatók vagy értékesíthetők, adatait összegyűjtenénk; (iii) a jog kéri; (iv) szükségesnek érezzük honlapunk sértetlenségének vagy biztonságának védelme érdekében; (v) olyan termékvonal(ak) összes alapvető üzletének eladásával jár együtt, amelyre az Ön egyéni online profilja vonatkozik; (vi) az Ön egyéni online profiljában megadott „cég” kéri, vagy (vii) ha Ön megszegte a honlap feltételeit és korlátozásait, és szükségesnek érezzük megvédeni vállalkozásunkat, vagy egy egyén személyes biztonsága érdekkörébe esik. Önnek joga van megtekinteni és ellenőrizni az Ön online profiljának tartalmát. Időszakosan statisztikai jelentéseket készítünk, melyek ügyfeleinkről összegzett adatokat tartalmaznak. Ezek a jelentések tartalmazhatnak az értékesítésről, forgalmi mintákról szóló információkat, ill. hasonló, honlap-vonatkozású információt. Az Öntől beérkezett információ mennyisége függhet az Ön böngészőjének beállításától; ellenőrizze böngészője beállítását az onnan elküldött információkkal kapcsolatban. Jelentéseinket különféle célokra – többek közt honlapunk fejlesztésére – használjuk fel. Az összesített adatokat megoszthatjuk külső felekkel, például ipari kereskedelmi szervezetekkel, marketing szervezetekkel vagy biztosítási statisztikát, kutatási tanulmányt vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel. A megosztott összesített adatoknak azonban nem képezi részét olyan információ, amely alapján az egyes ügyfelek beazonosíthatók lennének. A honlap egyes alkalmazásaihoz való hozzáférés megadása előtt szükséges lehet előzetes minősítés vagy regisztráció. A hozzáférés megadása után Ön választhat magának felhasználói nevet és jelszót. Gondoskodjon jelszava védelméről, és csak olyan személy számára tegye azt hozzáférhetővé, akit megbízottjaként felhatalmaz. A hozzáférési jogot egyéb módon nem adhatja el, nem lehet annak viszonteladója, nem ruházhatja át és nem ruházhatja át másra. Irányelvük, hogy annak, aki az Ön felhasználói nevét és jelszavát együtt használja, annak megadjuk a hozzáférést, és az Ön – minden felhasználói célra megbízott – képviselőjének tekintjük. A jelszavának bármely engedély nélküli használatáról haladéktalanul értesítsen bennünket. Az Ön kényelme érdekében a honlap más honlapokra való hivatkozásokat tartalmazhat. Nem adhatunk ígéretet vagy garanciát más honlapok adatkezelési irányelveire, illetve adatgyűjtési gyakorlatára vonatkozóan. Ajánljuk, hogy előbb olvassa el a meglátogatott honlapok adatvédelmi irányelveit. Ezen adatvédelmi és biztonsági nyilatkozat része a

Honlapunk használati feltételeinek.

Legutóbbi frissítés: 2009. június 26.

Hiba történt, kérem javítsa a megjelölt mezőt.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

Miben segíthetünk?

  1. Milyen megkeresés?