Az Air Products beszállítókkal szembeni fenntarthatósági elvárásai

Az Air Products olyan vállalatokkal akar üzletet kötni, amelyek osztoznak a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünkben a környezeti gondozás, a társadalmi és vállalati felelősségvállalás, valamint az általunk kiszolgált piacok számára nyújtott innovatív megoldások révén. Az alábbiakban a beszállítókkal szembeni fenntarthatósági elvárásokat tárgyaljuk. 

Suppliers who share Air Products' concern for sustainability is a key factor in doing business with us.

Tartsa be a Magatartási kódexünket. Noha kifejezetten a Vállalat alkalmazottainak és az Igazgatóság tagjainak írják, a Kódex vonatkozik alkalmazottainkra, tanácsadóinkra, vállalkozóinkra, forgalmazóinkra, közös vállalkozásbeli partnereinkre és más harmadik felekre, ideértve azokat a beszállítókat is, akikkel üzleti kapcsolatunk van. A magatartási kódex kulcsfontosságú kitételei, amelyek különösen relevánsak a beszállítók számára, a következők:

  • Üzleti etika, ideértve az érdekekre vonatkozó összeférhetetlenséget, a csalást, a megvesztegetést és a korrupciót
  • Pénzügyi számvitel és pontosság
  • Verseny és tisztességes üzlet
  • Import/Export törvények
  • Bizalmas információ
  • Esélyegyenlőség és zaklatás elleni védelem
  • Környezet, egészség, biztonság
  • Fenntarthatóság és vállalati társadalmi felelősségvállalás, amely magában foglalja a környezeti és társadalmi hatások kezelését 

A helytelen magatartás vádjait az IntegritásVonal oldalunkon keresztül jelentheti be, a helyi törvényeknek megfelelően. Részletekért tekintse meg a teljes magatartási kódexet.

Támogassa az együttműködésen alapuló megközelítést új, versenyképes és fenntartható kínálat kidolgozásához, különös tekintettel az energiahatékonyságot javító és a környezetet szennyező kibocsátás csökkentéséért.

Fontolja meg olyan környezeti fenntarthatósági programok vagy olyan műveletek és ellátási láncok kidolgozását, amelyek támogatják az erőforrások, köztük az energia és a víz megőrzését, és csökkentik a járulékos hulladék mennyiségét és a káros anyag kibocsátást, különös tekintettel az üvegházhatású gázokra.

Bánjon tisztelettel az alkalmazottakkal és tartsa magát az emberi jogi politikánkhoz, ami kiterjed a Sokszínűségre és az esélyegyenlőségre, a zaklatástól mentes munkahelyre, az elkötelezettség szabadságára, a kényszermunkára és a gyermekmunkára, a konfliktusos-ásványokra, a kártérítésekre és a munkaidővel, a környezetvédelemmel, a biztonsággal és a korrupcióellenességgel kapcsolatos politikára.

Tartsa be az Általános Szerződési Feltételeinket, valamint a kényszermunka elleni küzdelemre vonatkozó nyilatkozatainkat és politikáinkat, ami magába foglalja többek között, de nem kizárólag a Konfliktus ásványok, a Az Egyesült Királyság modern rabszolgaságáról szóló törvényt és a kaliforniai transzparencia az ellátási láncokban című törvényt és azon országok törvényeivel és rendeleteivel összhangban van, ahol az említett törvények érvényesek.

Értékelje azon helyi közösségek támogatásának lehetőségeit amelyben a szállító működik, és ahol az alkalmazottak és családtagjaik élnek és dolgoznak.

Válaszoljon megkereséseinkre amelyeknek célja információszerzés az elvárásainkba foglalt elvek és a magatartási kódex betartásáról.