logo Go to Home Page

Emberkereskedelem és rabszolgaság

Az Air Products ellenzi a rabszolgaságot, az emberkereskedelmet és a mindennemű kényszermunka alkalmazását. A Vállalat ezen álláspontja hangsúlyozására politikákat és folyamatokat hozott létre, mind üzleti, mind ellátási láncain belül.

Vállalkozások

A Vállalat fenntartja és betartatja az Emberi jogok Politikába foglalatakat, amely többek között előírja, hogy az Air Products támogatja, ösztönzi és értékeli a sokszínű, multikulturális munkaerőt, és szigorúan ellenzi a gyermekmunka vagy bármilyen kényszermunka alkalmazását, ideértve, de nem kizárólag, a rabszolgaságot, a rabszolgamunkát, emberkereskedelmet és a kényszermunka minden más formáját. A Vállalat emberi jogi politikája megköveteli, hogy a szervezet minden szintjén az alkalmazottak betartsák a politikát.

Az emberi jogok be vannak ágyazva az Air Products Munkavállalói Magatartási kódexbe, amely kimondja, hogy betartjuk az összes munkaügyi és foglalkoztatási törvényt azokban az országokban, ahol működünk, beleértve a gyermekmunkára és a munkavállalók jogaira vonatkozó törvényeket is, mint például az egyesülési szabadságot, a személyes adatokat és az esélyegyenlőséget érintő jogokat. Az alkalmazottaktól elvárt a magatartási kódex, mint a foglalkoztatás feltétele, betartása. A megfelelő képzés szükséges minden alkalmazott számára, és a képzés minőségét az illetékes megfelelőségi vezető közreműködésével rendszeresen ellenőrizzük. Azok az alkalmazottak, akik nem tartják be a magatartási kódexet, egyes esetekben a munkaviszony megszüntetésben és/vagy büntetőeljárásban részesülhetnek. Amint azt a helyi törvények lehetővé teszik, a vezetők és a felügyelők fegyelmi és/vagy személyes felelősséggel tartozhatnak az alkalmazottak által elkövetett jogsértésekre adott megfelelő válasz elmulasztásáért.

Az alkalmazottaktól elvárt a az emberi jogi politika, a munkavállalói magatartási kódex és más irányelvek feltételezett megsértésének bejelentése. A kötelességszegést illető vádak jelentését különféle jelentéstételi rendszerek egészítik ki, amelyek folyamatosan figyelemmel vannak kísérve. Az állításokat felülvizsgálják, megfelelő utánajárnak, és bekerülnek egy ügykezelési rendszerbe, ahol egy független megfigyelő figyelemmel kíséri a vizsgálat előrehaladását. A jóhiszemű jelentéstételek nem vonhatnak a jelentéstevőre vonatkozó megtorlást maguk után, amit erre vonatkozó politika garantál. 2017 folyamán egyetlen rabszolgasággal és emberkereskedelemmel kapcsolatos vád sem érkezett a bejelentési rendszereken keresztül.

Ellátási láncok

A szállítók kötelesek betartani a fentieket is Magatartási kódexbe A Vállalattal folytatott üzleti kapcsolataik során, és kötelesek támogatni az Air Products által felvázolt elveket Beszállítói elvárásokba foglaltak szerint. Az Air Products beszállítói előminősítési eljárást vezetett be, amely magában foglalja az üzleti és kockázati tényezők áttekintését. A kritikus beszállítókat a vállalat beszállítói kapcsolatok kezelése (SRM) programja tartalmazza, amely éves szinten tervezést és felülvizsgálatot igényel. Az SRM tartalmaz szállítói kockázatértékeléseket is, amelyeket a meglévő és lehetséges kockázatok megértésére és kezelésére használnak, ideértve a munkaügyi és a magatartási kódex kérdéseket is. A Vállalat meghatározta a kihágásokkal és a kárelhárítással kapcsolatos eljárásokat, valamint közös vállalat-beszállító korrekciós intézkedési terveket.

Az Air Products rendszeresen megköveteli beszállítóitól, eladóitól és vállalkozóitól, hogy szerződés szerint vállalják az összes olyan törvény, szabály és előírás betartását, amelyek hatályosak azokban az országokban és joghatóságokban, amelyekben üzleti tevékenységet folytatnak, ideértve, de nem kizárólag, a rabszolgaságra és emberkereskedelemre vonatkozó törvényeket és szabályokat. Az Air Products menedzserei a Jogi Osztállyal együttműködve ki vannak képezve az ilyen kikötések rendszeres szerződésbe foglalására. Az Air Products azt is elvárhatja beszállítóitól, eladóitól és vállalkozóitól, hogy bizonyítsák az emberi jogok iránti elkötelezettségüket, valamint a rabszolgasággal és az emberkereskedelemmel szembeni elhatárolódást azáltal, hogy az Air Products számára megadják saját emberi jogi vagy rabszolgaság-ellenes/emberkereskedelem-ellenes politikájuk másolatát. Az Air Products továbbá elvárhatja beszállítóitól, eladóitól és vállalkozóitól, hogy töltsék ki az Air Products-nak megfelelő tanúsítványokat, igazolva, hogy az általuk az Air Products számára szállított termékek alkotóelemeit képező anyagok megfelelnek a rabszolgaságra és az emberkereskedelemre vonatkozó összes törvénynek azokban az országokban, amelyekben üzleti tevékenységet folytatnak.

Az Air Products vállalati ellenőrzési részlege alkalmanként ellenőrzi és felülvizsgálja az Ellátási Lánc szervezeten belül a meglévő szerződéses megállapodásokat, hogy biztosítsa a szerződéses feltételek betartását, beleértve, de nem kizárólagosan a jogi megfeleléssel kapcsolatos szerződéses feltételeket. Az Air Products általában nem vesz fel harmadik feleket ilyen célú ellenőrzések vagy felülvizsgálatok lefolytatására, viszont adott körülmények között fenntartja ennek jogát. Az ellenőrzések általában 30 nappal előre bejelentésre kerülnek.

Az Air Products hangot ad azon aggodalmának, hogy A Konfliktusos-ásványok bányászata a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti tartományaiban hozzájárulhattak a régióban elkövetett emberi jogi atrocitásokhoz. Az Air Products felmérte annak lehetőségét, hogy a konfliktusos-ásványok részét képezzék az ellátási láncának. A Vállalat felülvizsgálta termékcsaládjait, és meghatározta azokat, amelyek tartalmazhatnak ilyen ásványi anyagokat. A lefedett termékek mindegyikén jóhiszeműen indokolt ésszerű származási ország vizsgálatot (RCOI) végeztek. Ahol szükséges, a vállalat az OECD útmutatásainak megfelelően építi ki az ellátási láncot, beleértve azokat a beszállítókat, akikről megállapították, hogy a Vállalat számára olyan anyagokat szállítanak, amelyek vagy tartalmaznak, vagy potenciálisan tartalmaznak konfliktusos ásványokat. Ezenkívül a Vállalat információt szolgáltatott beszállítóinak a konfliktusoktól mentes beszerzésről, és végrehajtotta az új és megújított szállítási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek előírják a beszállítóknak és alvállalkozóiknak, hogy biztosítsák az ellátási lánc átláthatóságát az esetleges konfliktusos-ásványok forrását tekintve.

Az Air Products felé intézett, a rabszolgaság és az emberkereskedelem felszámolása iránti elkötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel, érintsék azok a kérdések akár az Air Products saját szervezeteit, akár az Air Productsal üzlettársi viszonyban lévő szervezeteteket, forduljon a következő személyekhez: Julie O'Brien, Fenntarthatósági igazgató.

Seifi Signature


Seifi Ghasemi
Az igazgatótanács feje, elnök és vezérigazgató

 

A fenti információk az Egyesült Királyság 2015. évi modern rabszolgaságról szóló törvénye és a kaliforniai átláthatóság az ellátási láncokban című 2010. évi törvénye előírásai alapján kerültek közlésre.